.......

~ Miami, Florida ~


.......

~ Boulder, Colorado ~


.......

~ Melbourne, Florida ~


.......

~ Asheville, North Carolina ~


.......

~ Columbus, Ohio ~


.......

~ Buffalo, New York ~


.......

~ Philadelphia, Pennsylvania ~


.......

~ Boston, Massachusetts ~


.......

~ Stamford, Connecticut ~


.......

~ Chicago, Illinois ~


.......

~ Austin, Texas ~


.......

~ Lakes of Melbourne, Florida ~ Health Fair ~


.......

~ Melbourne, Florida ~ Senior's Health Fair ~


.......

~ Dallas, Texas ~


.......

~ Sarasota, Florida ~


.......

~ Miami, Florida ~


.......

~ Unity Village, Missouri ~